Veřejná zakázka: Přístavba požární zbrojnice, ulice Partyzánů, Krnov - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 495
Systémové číslo: P19V00000031
Datum zahájení: 03.05.2019
Nabídku podat do: 20.05.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přístavba požární zbrojnice, ulice Partyzánů, Krnov - PD
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této výzvy je podání nabídky na zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a pro provedení stavby včetně zajištění společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Projektové dokumentace budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění.

Zadavatel požaduje zpracování dokumentace a součinnost se zadavatelem dle požadavků MINISTERSTVA VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky dle výzvy JSDH_V3_2019, která byla zveřejněna pro rok 2019 (viz Příloha č. 4).

Předmět plnění zahrnuje:
1. polohopisné a výškopisné zaměření;
2. průzkumné práce nutné pro vypracování projektové dokumentace (IG průzkum a HG průzkum);
3. zpracování dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení;
4. inženýrská činnost – projednání společného ÚR a SP s dotčenými orgány a organizacemi, majetkoprávní projednání, zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně zapracování změn ze stanovisek dotčených orgánů a organizací;
5. zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) v rozsahu dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce dle § 2 vyhlášky č. 169/2016 Sb.;

Projektant předložením nabídky a podepsáním smlouvy o dílo prohlašuje, že textová část, výkresová část a výkaz výměr projektové dokumentace budou sobě odpovídat, že se ve výkazu výměr budou objevovat všechny položky na dodávky a stavební práce pro bezchybné splnění díla (realizaci stavby) bez víceprací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky