Veřejná zakázka: MŠ Mikulášská – odizolování základového zdiva

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 499
Systémové číslo: P19V00000035
Datum zahájení: 31.05.2019
Nabídku podat do: 17.06.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MŠ Mikulášská – odizolování základového zdiva
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající stav:
V projektu je řešeno dílčí sanační opatření pouze obvodového základového zdiva v rozsahu dle požadavku stavebníka. Dotčený objekt se nachází v rohu křižovatky Mikulášská a Horova, na pozemku parc. č. 2624 k. ú. Krnov - Horní Předměstí. Budova má dvě nadzemní podlaží, zastřešení sedlovou střechou a je celá podsklepená. Budova je napojena na stávající veřejné sítě – vodu, kanalizaci, vedení NN.

Nový stav:
Záměrem stavebníka je provedení dílčího sanačního opatření v rozsahu pro snížení vzlínající vlhkosti do stávajících obvodových konstrukcí daného objektu. Bude dotčena pouze podzemní část terénu po vnějším obvodě budovy (odkop, očištění zdiva, vyrovnání podkladu, provedení izolace nopovou fólii překrytou geotextilií, zásyp a oprava horního povrchu terénu). Navrženým opatřením nebudou zasaženy stávající konstrukce budovy ani její architektonická část.
Další informace viz Příloha č. 4 a 5 Výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky