Veřejná zakázka: Oprava soklu budovy Městského divadla v Krnově

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 516
Systémové číslo: P19V00000052
Datum zahájení: 21.08.2019
Nabídku podat do: 11.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava soklu budovy Městského divadla v Krnově
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající stav:
Jedná se o budovu v majetku města Krnova. Předmětem stavebních prací je oprava soklové části objektu Městského divadla Krnov, které bylo otevřeno v roce 1928. Budova byla postavena podle projektu Leo Kammela v německém expresionistickém stylu. Charakteristickým architektonickým prvkem jsou trojúhelníkové pilastry, členící fasádu na vertikální části, které jsou propsány i do soklové části budovy,
a výrazné štíty opět trojúhelníkového tvaru. Objekt byl v roce 2005 vyhlášen za kulturní památku.
Soklová část objektu je zděná z cihel plných pálených bez provedení svislých izolací. Dle průzkumů se vodorovná izolace nachází až na úrovni podlahy 1.NP, tedy nad úrovní soklu. Soklové zdivo je vystaveno vzlínající zemní vlhkosti a odstřikující vodě od přilehlých zpevněných ploch chodníků a schodišť. Celou situaci zhoršuje již dříve provedená marmolitová omítka, která brání vysychání zdiva. Vlivem vlhkosti a střídání teplot dle ročních období dochází k odmrzání zdiva soklu, jehož důsledkem jsou trhliny
a odpadávající části zdiva.
Součástí rekonstrukce jsou i boční zídky schodišť vedlejších vstupů. Zídky jsou zděné na betonovém pasu a zaklopené betonovou deskou. Zídky jsou provedeny s dekorativními zlomy, povrch je omítnut. Omítky jsou značně degradované.

Nový stav:
Projekt řeší opravu soklového zdiva budovy a přilehlých opěrných zídek. Návrh počítá s odbouráním poškozeného soklového zdiva a provedením provětrávaného obkladu ze žulových desek, provedení drenáže kolem objektu a opravu omítek zídek bočních vstupů pomocí vysoušecích omítek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky