Veřejná zakázka: Zimní stadion v Krnově - navýšení výkonu stávající kotelny

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 543
Systémové číslo: P20V00000011
Datum zahájení: 01.06.2020
Nabídku podat do: 16.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zimní stadion v Krnově - navýšení výkonu stávající kotelny
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Úprava stávající kotelny na úrovni 1. NP v objektu zimního stadionu v Krnově. Doposud kotelna vytápěla jižní tribunu, provozní objekt, dva sousedící objekty z UNIMO buněk a sloužila k přípravě TUV pro rolbu a hygienické zázemí.
Stavební úpravy:
Z důvodu navýšení výkonu stávající kotelny lil. kategorie dle ČSN 07 0703 - Plynové kotelny budou provedeny následující stavební úpravy
- vybourání 4 ks stávajících dřevěných zdvojených dvoukřídlových oken rozměru 1180/1180 mm,
- vybourání keramického obložení okenních parapetů z interiéru,
- vybourání nosných CD profilů s SDK deskami a omítkou (původní zaslepení okenních otvorů z exteriéru)
- demontáž děrovaného krycího plechu z vnější strany větracích otvorů rozměru 990/630 a 730/630 mm,
- prostup střechou 300 mm pro přirozený odvod vzduchu VZT potrubím 250 vyvedeným nad střechu a ukončeným cca 500 mm pod stropem,
- prostup střechou 200 mm pro odtah spalin koaxiálního potrubí 110/160 mm, vyvedeného nad střechu a ukončeného střešním nástavcem,
- zazdění větracích otvorů 990/630 mm a 730/630 mm bílými pórobetonovými tvárnicemi 599/249/250 mm,
- zazdění 3 ks okenních otvorů 1180/1180 mm bílými pórobetonovými tvárnicemi tl. 250 mm,
- částečné zazdění 1 ks okenního otvoru 1180/1180 mm bílými pórobetonovými tvárnicemi v rozsahu stanoveném na výkrese (zachována spodna spodní hrana - parapet, dozděné boční ostění a nadpraží).
Do zmenšeného otvoru bude z exteriéru osazena protidešťová žaluzie 800/630 mm, z interiéru protipožární větrací mřížka 500/500 (oba výrobky viz část VZT),
- vybetonování nového základu rozměru 780/700, výšky 100 mm z betonu C20/25,
- zateplení dozdívaných částí kontaktním zateplovacím systémem z minerálních desek s podélným vláknem v tl. 140 mm / exteriér,
- oplechování vnějšího parapetu pozinkovaným plechem,
- provedení tenkovrstvé silikonové omítky zrnitosti 2 mm / exteriér,
- provedení vápenocementové jádrové lehčené omítky / interiér (v rozsahu dozdívaných konstrukcí),
- provedení bílého paropropustného nátěru z vnitřní strany obvodové stěny s dozdívanými otvory,
- doplnění SBS asfaltových pásů a asfaltových objímek pro zaizolování nových kruhových potrubí prostupujících střechou,
- výměna stávajících jednokřídlových dveří 800/1970 mm a dvoukřídlových asymetrických dveří 1450/1970 na hranici požárního úseku za dveře s požární odolností EW 15 DP3,
- dveře s PO jsou navrženy v povrchové úpravě z vysokotlakého laminátu HPL v barvě bílé. Panikové kování pro mechanicky ovládané dveře bude dodáno s vložkou pro systém generálního klíče (SGK)

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky