Veřejná zakázka: DS Rooseveltova - trafostanice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 571
Systémové číslo: P20V00000039
Datum zahájení: 30.10.2020
Nabídku podat do: 30.11.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: DS Rooseveltova - trafostanice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem je výstavba trafostanice nahrazující stávající napojení z DTS ČEZ, které neodpovídá typu odběru domova seniorů. Řešené území se nachází v katastrálním území Krnov – Horní Předměstí v zastavěné částí obce. Stavba se nachází v areálu domova pro seniory. Jedná se o stavbu nové stanice, její propojení s napájecím vedením VN (stavba ČEZ distribuce a.s.) v délce cca 17 m zemního kabelového vedení a rozvody NN. Navrhovaná stavba nemění stávající způsob využití, po realizaci budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu, bez viditelně zřejmých znaků. Stavba byla volena tak, aby bylo zatížení pozemků stavbou co nejmenší s ohledem na technické možnosti.
Další podrobnější informace viz PD (Příloha č. 4 a 5 Výzvy).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky