Veřejná zakázka: Nová hala pro uskladnění techniky Lesní správy města Krnova s. r. o., zpracování PD a realizace stavby

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 608
Systémové číslo: P21V00000024
Datum zahájení: 19.04.2021
Nabídku podat do: 03.05.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nová hala pro uskladnění techniky Lesní správy města Krnova s. r. o., zpracování PD a realizace stavby
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Technické požadavky na plnění předmětu veřejné zakázky:
Zpracování projektové dokumentace
Zpracovaná projektová dokumentace musí být souladná s požadavky a informacemi obsaženými v Příloze č. 1 těchto zadávacích podmínek.
Zadavatel požaduje:
a) projektovou dokumentace pro vydání společného ÚR+SP (společného územního rozhodnutí
a stavebního povolení) včetně zajištění kompletní inženýrské činnosti, v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění,
b) projektovou dokumentaci k provádění stavby,
c) výrobně technickou dokumentaci ocelové konstrukce, kdekterá musí být zpracována v souladu s ČSN EN 1090 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí,
d) výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby oprávněnou osobou podle zvláštního právního předpisu.
Součástí zpracované projektové dokumentace bude vyhotovení a ocenění hydrogeologického
a geologického průzkumu. Předpokládaná doba zhotovení projektové dokumentace je uvedena ve smlouvě o dílo čl. III. odst. 2 a) a b).
Zhotovení stavby
Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě odsouhlasení jednotlivých stupňů projektové dokumentace. Součástí plnění bude zhotovení spodní stavby, ocelové konstrukce haly, opláštění zhotovené stavby, provedení klempířských prvků haly, vrat, elektra a odvodu dešťových vod. Předpokládaná doba zhotovení předmětné stavby dokumentace je uvedena ve smlouvě o dílo čl. III. odst. 2 c).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy