Veřejná zakázka: ČÁST 1 „Regenerace sídliště u nemocnice v Krnově - PD“ ČÁST 2 „Řešení prostoru u nemocnice v Krnově – II. etapa - PD“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 681
Systémové číslo: P22V00000014
Datum zahájení: 23.02.2022
Nabídku podat do: 10.03.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ČÁST 1 „Regenerace sídliště u nemocnice v Krnově - PD“ ČÁST 2 „Řešení prostoru u nemocnice v Krnově – II. etapa - PD“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
ČÁST 1 „Regenerace sídliště u nemocnice v Krnově - PD“
Předmětem plnění je
III.1 Vypracování projektové dokumentace „Regenerace sídliště u nemocnice v Krnově - PD“ v rozsahu:
a) hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum (HGP a IGP),
b) projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP),
c) projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (DZS a DPS).

III.2 Zajištění kompletní inženýrské činnosti (zahrnující zejména zajištění vyjádření a stanovisek orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a dalších účastníků řízení nutných pro vydání všech rozhodnutí, zajištění průběhu územního a stavebního řízení a získání všech rozhodnutí až po stavební povolení).

III.3 Výkon autorského dozoru projektanta v průběhu realizace stavby
Název stavby: „Regenerace sídliště u nemocnice v Krnově“
Místo stavby: Krnov, k. ú. Krnov - Horní Předměstí, p. č. 1995/1; 2069/31; 2070/16; 2071/1; 2071/2; 2072; 2073; 2074/1; 2074/2; 2074/4; 2075; 2075; 2076; 2077; 2078; 2079; 2080/1; 2080/2; 2081; 2084; 2098; 2100; 2101; 2106/2; 2106/2; 2109; 2182; 5790/1.

ČÁST 2 „Řešení prostoru u nemocnice v Krnově – II. etapa - PD“
Předmětem plnění je
III.1 Vypracování projektové dokumentace „Řešení prostoru u nemocnice v Krnově – II. etapa – PD“
v rozsahu:
a) hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum (HGP a IGP),
b) projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP),
c) projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (DZS a DPS).

III.2 Zajištění kompletní inženýrské činnosti (zahrnující zejména zajištění vyjádření a stanovisek orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a dalších účastníků řízení nutných pro vydání všech rozhodnutí, zajištění průběhu územního a stavebního řízení a získání všech rozhodnutí až po stavební povolení)

III.3 Výkon autorského dozoru projektanta v průběhu realizace stavby
Název stavby: „Řešení prostoru u nemocnice v Krnově – II. etapa“
Místo stavby: Krnov, k.ú. Krnov-Horní Předměstí, p. č. 1995/1; 2069/31; 2070/16; 2071/1; 2071/2; 2072; 2073; 2074/1; 2074/2; 2074/4; 2075; 2075; 2076; 2077; 2078; 2079; 2080/1; 2080/2; 2081; 2084; 2098; 2100; 2101; 2106/2; 2106/2; 2109; 2182; 5790/1.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 96/1
  79401 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy