Veřejná zakázka: Provádění elektroinstalačních prací v bytových a nebytových domech v majetku města Krnova

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 826
Systémové číslo: P24V00000019
Datum zahájení: 10.04.2024
Nabídku podat do: 22.04.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provádění elektroinstalačních prací v bytových a nebytových domech v majetku města Krnova
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem je zajišťování oprav a drobné údržby elektroinstalačních prací v bytových a nebytových domech v majetku města Krnov.
Jedná se například o:
- Opravy na rozvodech elektroinstalací v domě a v jednotlivých bytech či nebytových prostorách,
- opravy a výměny svítidel a výměny žárovek (zářivek) ve společných prostorách domu,
- opravy zvonkových tabel a domácích telefonů,
- opravy elektrických zavírání dveří,
- opravy vzduchotechniky,
- výměna digestoří, el. a pl. sporáků (včetně připojení plynu), el. trub, el. varných desek, el. vařičů apod.,
- zajištění elektro revizí.
Dodávky materiálu obstará dodavatel za ceny v místě a čase obvyklé nebo nižší, dodavatel není oprávněn účtovat hodnotu dodaného materiálu za cenu vyšší než v místě a čase obvyklou. Dodávaný materiál včetně jeho ceny bude předem odsouhlasen příslušným referentem – technikem odboru investic a správy majetku (OISM), jinak dodavateli nevznikne nárok na jeho proplácení. Realizace prací bude prováděna na základě dílčích písemných objednávek vystavených příslušným referentem – technikem OISM, přičemž objednávky se nemusí týkat všech objektů specifikovaných v příloze č. 6 a 7 závazného návrhu rámcové smlouvy o dílo. Na dílčí zakázku dodavatel vystaví pracovní výkaz, který musí mimo jiné obsahovat specifikace dílčí zakázky
Str. 3
(jméno a příjmení, adresa, číslo bytové jednotky nebo popis nebytového prostoru v bytovém a nebytovém domě, specifikace závady apod.), použitý materiál pro splnění zakázky včetně ceny. Pracovní výkaz bude potvrzen příslušným referentem – technikem OISM. Pracovní výkazy budou nedílnou součástí vystavené faktury, která bude zaslána příslušnému referentovi – technikovi OISM prostřednictvím e-mailu nebo osobně na podatelnu Městského úřadu v Krnově.
Seznam bytových a nebytových domů tvoří přílohu č. 3 a 4 závazného vzoru návrhu rámcové smlouvy o dílo. V průběhu plnění této veřejné zakázky bude zadavatel oprávněn jednostranně zúžit či rozšířit seznam objektů, a to ve formě písemného oznámení dodavateli.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 96/1
  79401 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy