Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Demolice domu Opavská 61a, Krnov
Odesílatel Pavel Jachymčák
Organizace odesílatele Město Krnov [IČO: 00296139]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.09.2016 13:20:12
Předmět Informace k návrhu SoD.

Informace k návrhu SoD.
Jedná se o odsouhlasený návrh SoD. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadávacího či poptávkového řízení dané veřejné zakázky, a to pouze formou písemného dodatku.
Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nebude mít za následek neplatnost ostatních ustanovení. Zveřejněný návrh SoD zůstává v původním znění, bez změn.
S pozdravem
Pavel Jachymčák
Vedoucí odboru veřejných zakázek