Veřejná zakázka: Demolice domu Opavská 61a, Krnov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 211
Systémové číslo: P16V00000050
Počátek běhu lhůt: 16.09.2016
Nabídku podat do: 03.10.2016 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Demolice domu Opavská 61a, Krnov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Demolice objektu bude prováděna dle projektové dokumentace v základním technologickém postupu takto:
- zajištění sousedního objektu
- demontáž komínu a krytiny
- demontáž výplní otvorů a doplňkových ocelových konstrukcí
- demolice střešní konstrukce
- demolice obvodových zdí a podlahových konstrukcí půdy 3. a 4. NP ručně
- demolice konstrukcí 1. a 2. NP bagrem a kompresorem mimo společnou zeď se sousedním objektem.
Bude se postupovat vždy shora dolů. Vybouraná suť bude tříděna a vyvážena na legální skládku.
Všechny bourací práce budou prováděny dle vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ve znění platné vyhlášky č. 601/2006 Sb. Při provádění odstranění stavby budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby,
ve znění vyhl. 20/2012 Sb.
Demolice stavby je povolena v rozhodnutí o povolení odstranění stavby.
Budova je odpojena od všech médií s výjimkou vzdušného vedení NN. Případné odhalené domovní rozvody budou zaslepeny a ponechány v zemi na přístupovém pozemku. Odpojení vzdušného vedení NN (odstranění vedení z konzoly umístěné na zdi bouraného objektu) bude prováděno v součinnosti se správcem této sítě.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky