Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Rekonstrukce vystrojení čerpací stanice Krnov-Chomýž
Odesílatel Libor Staněk
Organizace odesílatele Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o. [IČO: 47674148]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.10.2016 11:06:49
Předmět Odpověď na dotaz k veřejné zakázce - záruční doba

Dotaz:
Dobrý den,

máme v úmyslu ucházet se o veřejnou zakázku "Rekonstrukce vystrojení čerpací stanice Krnov-Chomýž". V rámci příprav nabídky nám vyvstaly některé nejasnosti, o jejichž upřesnění tímto prosíme.

V bodě 10. Hodnotící kritéria výzvy je uvedeno, že hodnotícím kritériem je také záruka za dílo a to s vahou 10%. V přiloženém návrhu smlouvy o dílo je ve všeobecných smluvních podmínkách, které jsou součástí této smlouvy, v odstavci XIV. ZÁRUKA ZA JAKOST uvedeno, že záruční doba je dohodnuta v délce 60 měsíců. Domníváme se, že jsou tyto údaje v rozporu a prosíme pro to o jejich ujasnění.

Odpověď:
V příloze "ČS Chomýž-navrh SOD2016" byl upraven článek č. XIV.


Přílohy
- ČS Chomýž-navrh SOD2016.docx (48.11 KB)