Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revoluční 54 - zateplení fasády a rekonstrukce střechy Varhanářské školy
Odesílatel Klára Hazuchová
Organizace odesílatele Město Krnov [IČO: 00296139]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.08.2017 12:55:55
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci doplňujeme o výkresy stávajícího stavu:
1. SS řez
2. SS půdorys přízemí
Další výkresy nejsou k dispozici. Výměry jsou stanoveny výkazem výměr.


Přílohy
- SS_vykres_pudorys_prizemi.jpg (4.32 MB)
- SS_pudorys_prizemi.jpg (4.42 MB)
- SS_rez.jpg (3.78 MB)

Původní zpráva

Datum 01.08.2017 13:44:50
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Žádáme o doplnění zadávací dokumentace o výkres půdorysu střechy včetně rozměrů a dále výkresy příčného a podélného řezu objektem.