Veřejná zakázka: Revoluční 54 - zateplení fasády a rekonstrukce střechy Varhanářské školy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 304
Systémové číslo: P17V00000075
Datum zahájení: 26.07.2017
Nabídku podat do: 14.08.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revoluční 54 - zateplení fasády a rekonstrukce střechy Varhanářské školy
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Stávající stav:
Stávající fasádní omítka je břízolitová na zdivu z cihly plné pálené, soklová část je z omítky cementové a částečně je obložen kabřincem. Střešní dřevěná pultová konstrukce je pokryta asfaltovou střešní povlakovou krytinou.

Nový stav:
Objekt bude opatřen certifikovaným zateplovacím systémem třídy A aplikovaným dle technologických předpisů daného výrobce za použití polystyrénu, v tloušťkách specifikovaných ve stavebním položkovém rozpočtu. Zateplovací systém bude prováděn dle předem předloženého
a odsouhlaseného technologického postupu. Zhotovitelem budou předloženy dva architektonické návrhy barevnosti a členění fasády od autorizovaných architektů a objednatelem bude vybrán jeden
z nich k realizaci.
Po demontáži asfaltových pásů střešní krytiny budou v deskovém bednění vyřezány montážní otvory pro aplikaci foukané izolace. Montážní otvory se po provedení opět zabední deskami. Bude provedena montáž všech obvodových i pomocných klempířských prvků např. VIPLANYL za pomocí nýtování ke stávajícím opraveným konstrukcím a k nově prodloužené atice, montáž nových klempířských prvků - háků, žlabů, svodů. Dále montáž podkladní geotextílie, svařované střešní folie, přitavením na systémové oplechování a ve všech spojích s ukotvením vruty do deskového podkladu. Osazení odvětrávacích komínků, držáků hromosvodu, prostupů a ostatních pomocných prvků
v daném systému.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky