Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce plynojemu ČOV Krnov
Odesílatel Klára Hazuchová
Organizace odesílatele Město Krnov [IČO: 00296139]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.08.2017 13:28:50
Předmět Výzva

Výzva více dodavatelům k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební a strojní práce: "Rekonstrukce plynojemu ČOV Krnov".
Termín podání nabídek do 11. 9. 2017 do 10:00 hodin.


Přílohy
- Výzva.pdf (245.97 KB)