Veřejná zakázka: Rekonstrukce plynojemu ČOV Krnov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 319
Systémové číslo: P17V00000090
Datum zahájení: 25.08.2017
Nabídku podat do: 11.09.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce plynojemu ČOV Krnov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Současný stav:
Původně mokrý plynojem byl v roce 1997 rekonstruován na suchý plynojem s typovým označením P510. Vlastní plynojem tvoří betonová kruhová nádrž s plechovou nástavbou. Plynový prostor plynojemu tvoří plovoucí strop s membránou, která je kotvena na betonové zhlaví a plovoucí strop. Vedení pohyblivého stropu je zajištěno středovým sloupem, kotveným do betonového dna. Samotná plynová membrána byla vyměněna v roce 2015 a je ve vyhovujícím stavu. Při revizi vykonané 25.6.2016 byl zjištěn únik bioplynu přes betonovou konstrukci a ve styku membrány s betonovou konstrukcí. Z plynojemu je vyvedeno dnem potrubí přívodu a odvodu bioplynu do prostoru strojovny plynojemu. Do strojovny plynojemu (do odvodňovače) je dále zavedeno potrubí kondenzátu. Při odstávce a prohlídce plynového prostoru dne 27.4.2017 byl zjištěn oloupaný nátěr na stěnách betonové nádrže a stávající betonové dno se drolilo. Dále bylo zjištěno kompletní zanešení přívodního potrubí bioplynu sírou a kalem. Při následném čištění potrubí tlakovým vozem došlo vlivem stáří potrubí k jeho poškození (bioplyn unikal do prostoru strojovny bioplynu) v současnosti je provedeno provizorní napojení na plynojem pomocí těsnícího plechu kotveného na stěnu plynojemu. Tento stav je provozně nevyhovující a je zapotřebí provést kompletní rekonstrukci plynojemu včetně výměny přívodního a odvodního potrubí bioplynu.

Parametry plynojemu

Typ: P 510
Jmenovitý objem: 510 m3
Vnitřní průměr: 10 000 mm
Výška plynojemu: 9 500 mm
Provozní přetlak: 2,20 kPa
Provozní médium: Bioplyn (kalový plyn)

Nový stav:
V rámci stavební části bude provedena sanace vnitřních stěn plynojemu, na dně bude zhotoven nový spádový beton. Sanace budou provedeny bez ostrých hran a přechodů, které by mohly způsobit protržení nově instalované membrány. Z důvodu opravy okapnice mezi betonovou a plechovou částí budou demontovány trapézové plechy v horní části plynojemu.
Dále budou provedeny stavební úpravy vyplývající z požadavku TG. Jedná se zejména o zhotovení montážního a odvětrávacího prostupu DN 600 přes betonovou konstrukci plynojemu, zhotovení dvou otvorů o průměru DN 300 a čtvercové jímky pro osazení nového potrubí z plynojemu do strojovny plynojemu.
V rámci technologie bude provedena kompletní rekonstrukce plynojemu. Projekt je rozdělen do tří samostatných částí, které se sestávají z přípravných prací, samotné opravy plynojemu a dílčích úprav ve strojovně plynojemu. Tyto části jsou podrobně popsány v PD, která je nedílnou součástí této výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky