Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Rekonstrukce plynojemu ČOV Krnov
Odesílatel Klára Hazuchová
Organizace odesílatele Město Krnov [IČO: 00296139]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.09.2017 15:30:01
Předmět Zpráva o hodnocení nabídek

Výsledky VŘ viz přiložená zpráva o hodnocení nabídek "Rekonstrukce plynojemu ČOV Krnov".
Děkujeme za Vaši účast ve výběrovém řízení.
Odbor veřejných zakázek, MěÚ Krnov


Přílohy
- R_056_051_02.pdf (888.33 KB)