Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy a přístavba Kofola music clubu, Krnov - PD
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2021 05.10.2021 10:00
Atletický stadion v Krnově – obytné a skladovací kontejnery
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2021 14.10.2021 10:00
Cisternová automobilová stříkačka
nadlimitní Příjem nabídek 21.09.2021 25.10.2021 09:00
Rozvoj kanalizace Krnov - Dimitrovova, Daliborova, Rybniční - PD
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2021 01.10.2021 10:00
ČOV Krnov – Stanice pro příjem a měření dovážených splaškových vod
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.09.2021 05.10.2021 10:00
Rekonstrukce ulice mezi ulicemi "K Lesu" a "Hájová" Krnov
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.09.2021 23.09.2021 10:00
Oprava místní komunikace Chářovská - parkovací záliv
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2021 02.09.2021 10:00
ČOV Krnov – Krásné Loučky – oprava objektu
podlimitní Hodnocení 12.08.2021 13.09.2021 09:00
Oprava bytu Hlubčická 28 - byt. č. 73 v Krnově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.08.2021 26.08.2021 10:00
Kanalizace Ježník – přeložka STL plynovodu DN 200
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2021 13.08.2021 10:00
Nákup zařízení na zahuštění kalu
VZ malého rozsahu Zrušeno 27.07.2021 09.08.2021 10:00
Oprava bytu Sv. Ducha 4 - byt č. 6 v Krnově
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2021 30.07.2021 10:00
AQK - NOVÉ MĚSTSKÉ LÁZNĚ V AREÁLU KOUPALIŠTĚ V KRNOVĚ
nadlimitní Příjem nabídek 05.07.2021 08.10.2021 14:00
Oprava bytu SPC M 53 - byt č. 26 v Krnově
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2021 29.06.2021 10:00
MŠ NÁMĚSTÍ MÍRU – STAVEBNÍ PROPOJENÍ DVOU MÍSTNOSTÍ (OBJEKT SVATOVÁCLAVSKÁ)
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2021 25.06.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20  ››