Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Hlubčická 11 – výměna oken v budově školní družiny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2022 05.12.2022 10:00
Provádění elektroinstalačních prací v bytových a nebytových domech v majetku města Krnov
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.11.2022 21.11.2022 10:00
"Zajištění pohotovostní služby a odstraňování havárií ve městě Krnově" (nemovitosti v majetku města)
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.11.2022 21.11.2022 10:00
Rozvoj kanalizace Krnov - Dimitrovova, Daliborova, Rybniční - PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.11.2022 23.11.2022 10:00
Agendový informační systém města Krnova (AISmK)
nadlimitní Hodnocení 21.10.2022 28.11.2022 09:00
Odvoz a likvidace odvodněného biologického kalu z ČOV Krnov – 2023
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.10.2022 31.10.2022 10:00
Řešení veřejného prostranství bývalých kasáren v Krnově – 4. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.10.2022 24.10.2022 10:00
Zařízení na odvodnění kalu - ČOV Krnov
podlimitní Hodnocení 06.10.2022 01.11.2022 09:00
Revitalizace plochy - spojnice ul. Bezručova a Kasárenská, Krnov
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2022 07.10.2022 10:00
Rekonstrukce bytu - nám. Minoritů 4 - byty č. 2 a 15
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.09.2022 03.10.2022 10:00
Rekonstrukce bytu - Albrechtická 160 - byt č. 1 a 13
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2022 26.09.2022 10:00
Rekonstrukce bytu - Albrechtická 162 - byt č. 4 a 6
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2022 26.09.2022 10:00
Rekonstrukce bytu - Albrechtická 164 - byt č. 8
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2022 26.09.2022 10:00
Dodávka pracovních stanic
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.09.2022 12.09.2022 10:00
Oprava bytů Hlubčická 26 byt č. 6, 15, 16, 33, 36 v Krnově
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2022 29.08.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30  ››