Veřejná zakázka: Veřejné prostranství KODUS a ZŠ Klíček – 2. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 854
Systémové číslo: P24V00000045
Datum zahájení: 21.06.2024
Nabídku podat do: 05.07.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Veřejné prostranství KODUS a ZŠ Klíček – 2. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky malého rozsahu je rekonstrukce a doplnění zpevněných ploch, revitalizace zeleně, obnova mobiliáře, doplnění parkovacích stání a realizace přístřešku na zahradě za budovou komunitního domu seniorů.
Bude provedeno vybourání stávajících dlážděných ploch, vyfrézování stávajících asfaltobetonových ploch včetně podkladních vrstev a obrubníků, ve vytýčených úsecích nad rámec stávajících ploch bude provedena skrývka ornice. Po odstranění stávajících dlážděných ploch a asfaltobetonové komunikace včetně všech jejích komponentů budou provedeny zemní práce pro vytvoření základu přístřešku vč. kamenné zídky a skulptury umístěné v budoucí mlátové ploše. Budou provedeny chodníky, komunikace a parkovací zálivy. Budou provedeny vegetační úpravy travnaté plochy a záhony. Zahrada bude doplněna mobiliářem ve formě laviček
a odpadkových košů. Dále bude provedeno veřejné osvětlení. Všechny podrobnosti a předmět zakázky je v přiložené projektové dokumentaci a položkových rozpočtů s výkazem výměr. Součástí zadávací dokumentace je návrh smlouvy o dílo, ve kterém požadujeme doplnit cenu díla v Kč bez DPH a který doporučujeme podepsat statutárním zástupcem uchazeče.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 96/1
  79401 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy