Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zimní stadion v Krnově - instalace zařízení pro odvod tepla a kouře
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem jsou stavební úpravy stávajícího objektu zimního stadionu pro instalaci zařízení pro odvod kouře a tepla (dále jen ZOKT). Jedná se o doplnění nosných prvků ve střešní konstrukci pro zavěšení potrubí ZOKT, úpravu štítových obvodových stěn v místě výdechu ZOKT a vybudování oddělené místnosti (samostatného požárního úseku) pro umístění souvisejících elektrických rozváděčů.

EPS: Pro halu je uvažován přirozený přívod vzduchu vstupními dveřmi. Tyto dveře budou ovládány signálem od systému EPS. Napájení bude zajištěno z lokálních UPS, které budou součástí otevíracího mechanismu dveří. Pro tento účel budou sloužit jedny dvoukřídlé dveře hlavního vstupu o vel. 1,6x2,2 m na severní straně a dvoje krajní jednokřídlové dveře 0,9x2,2 m instalované ve vratech v podélné severní straně haly.
Všechny vstupní, provozní a únikové dveře zůstanou zachovány stávající, součástí navrhované úpravy je pouze dodávka ovládacích pohonů (motory, elektrozámek, apod.) těchto dveří a přivedení signálu od EPS k nim.

ZOKT: Pro požární odvětrání prostoru haly byl zvolen nucený odvod kouře a tepla. Pro nucený odvod kouře a tepla je využíváno axiálních požárních ventilátorů s požadovanou teplotní deklarací a certifikací F300 dle [8.]. Tyto ventilátory budou osazeny pod střešním pláštěm v hale a budou napojeny na vodorovné trasy potrubí ZOKT dle PD.

Elektroinstalace:
Z důvodu instalace zařízení pro odvod tepla a kouře bude v rozvaděči RVZT napojen nový rozvaděč R-ZOTK silovým kabelem CYKY 5Jx50mm2. Z rozvaděče R-ZOTK budou napojeny ventilátory EV1-EV4 vždy silovým kabelem CXKH-V 5Jx6mm2.
Z rozvaděče RVZT budou napojeny 4x silovým kabelem CYKY 3Jx2,5mm2 automatické vstupní dveře.
Z rozvaděče RVZT bude napojena ústředna EPS a ZDP vždy silovým kabelem CXKH-V 3Jx1,5mm2.
Z hlavního rozvaděče RH pole c.2 bude nově napojena rozvodnice RVZT silovým kabelem CYKY 4Jx95mm2.
V nové m.c.027 bude zřízeno nové osvětlení

Realizační firma musí být odborně způsobilá k provedení bezvadného díla, a aby přesně stanovila rozsah svých prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami. Z důvodu již instalovaného stávajícího systému EPS zn. BOSCH musí být nové rozšíření plně kompatibilní.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Hlavní náměstí 1
794 01 Krnov
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 17.07.2017 10:00
Datum zahájení: 30.06.2017 09:55