Veřejná zakázka: Zimní stadion v Krnově - instalace zařízení pro odvod tepla a kouře

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 297
Systémové číslo: P17V00000068
Datum zahájení: 30.06.2017
Nabídku podat do: 17.07.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zimní stadion v Krnově - instalace zařízení pro odvod tepla a kouře
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem jsou stavební úpravy stávajícího objektu zimního stadionu pro instalaci zařízení pro odvod kouře a tepla (dále jen ZOKT). Jedná se o doplnění nosných prvků ve střešní konstrukci pro zavěšení potrubí ZOKT, úpravu štítových obvodových stěn v místě výdechu ZOKT a vybudování oddělené místnosti (samostatného požárního úseku) pro umístění souvisejících elektrických rozváděčů.

EPS: Pro halu je uvažován přirozený přívod vzduchu vstupními dveřmi. Tyto dveře budou ovládány signálem od systému EPS. Napájení bude zajištěno z lokálních UPS, které budou součástí otevíracího mechanismu dveří. Pro tento účel budou sloužit jedny dvoukřídlé dveře hlavního vstupu o vel. 1,6x2,2 m na severní straně a dvoje krajní jednokřídlové dveře 0,9x2,2 m instalované ve vratech v podélné severní straně haly.
Všechny vstupní, provozní a únikové dveře zůstanou zachovány stávající, součástí navrhované úpravy je pouze dodávka ovládacích pohonů (motory, elektrozámek, apod.) těchto dveří a přivedení signálu od EPS k nim.

ZOKT: Pro požární odvětrání prostoru haly byl zvolen nucený odvod kouře a tepla. Pro nucený odvod kouře a tepla je využíváno axiálních požárních ventilátorů s požadovanou teplotní deklarací a certifikací F300 dle [8.]. Tyto ventilátory budou osazeny pod střešním pláštěm v hale a budou napojeny na vodorovné trasy potrubí ZOKT dle PD.

Elektroinstalace:
Z důvodu instalace zařízení pro odvod tepla a kouře bude v rozvaděči RVZT napojen nový rozvaděč R-ZOTK silovým kabelem CYKY 5Jx50mm2. Z rozvaděče R-ZOTK budou napojeny ventilátory EV1-EV4 vždy silovým kabelem CXKH-V 5Jx6mm2.
Z rozvaděče RVZT budou napojeny 4x silovým kabelem CYKY 3Jx2,5mm2 automatické vstupní dveře.
Z rozvaděče RVZT bude napojena ústředna EPS a ZDP vždy silovým kabelem CXKH-V 3Jx1,5mm2.
Z hlavního rozvaděče RH pole c.2 bude nově napojena rozvodnice RVZT silovým kabelem CYKY 4Jx95mm2.
V nové m.c.027 bude zřízeno nové osvětlení

Realizační firma musí být odborně způsobilá k provedení bezvadného díla, a aby přesně stanovila rozsah svých prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami. Z důvodu již instalovaného stávajícího systému EPS zn. BOSCH musí být nové rozšíření plně kompatibilní.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Hlavní náměstí 1
794 01 Krnov

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky