Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: PD - Oprava místní komunikace Chářovská a přilehlých chodníků
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Provedení veškerých průzkumů nutných pro zpracování projektové dokumentace, zejména polohopisné a výškopisné zaměření území a průzkum inženýrských sítí.

Dále je součástí plnění i výkon příslušné inženýrské činnosti pro kladné projednání se všemi orgány a organizacemi a zajištění potřebných vyjádření, stanovisek a povolení pro podání žádosti na vydání stavebního povolení (ohlášení stavby) k příslušnému stavebnímu úřadu, včetně všech požadovaných příloh. Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění.

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s vyhl. 146/2008 Sb. jako prováděcí projektová dokumentace, která bude sloužit zároveň pro vyřízení povolení opravy komunikace. Tato prováděcí projektová dokumentace bude rovněž podkladem pro soutěž dodavatelů.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 11.09.2017 10:00
Datum zahájení: 25.08.2017 11:09