Veřejná zakázka: PD - Oprava místní komunikace Chářovská a přilehlých chodníků

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 318
Systémové číslo: P17V00000089
Datum zahájení: 25.08.2017
Nabídku podat do: 11.09.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD - Oprava místní komunikace Chářovská a přilehlých chodníků
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení veškerých průzkumů nutných pro zpracování projektové dokumentace, zejména polohopisné a výškopisné zaměření území a průzkum inženýrských sítí.

Dále je součástí plnění i výkon příslušné inženýrské činnosti pro kladné projednání se všemi orgány a organizacemi a zajištění potřebných vyjádření, stanovisek a povolení pro podání žádosti na vydání stavebního povolení (ohlášení stavby) k příslušnému stavebnímu úřadu, včetně všech požadovaných příloh. Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění.

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s vyhl. 146/2008 Sb. jako prováděcí projektová dokumentace, která bude sloužit zároveň pro vyřízení povolení opravy komunikace. Tato prováděcí projektová dokumentace bude rovněž podkladem pro soutěž dodavatelů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky