Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Stavební úpravy a přístavba Kofola music clubu, Krnov - PD
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je
III.1 Vypracování projektové dokumentace
„Stavební úpravy a přístavba Kofola music clubu, Krnov - PD“ v rozsahu:
a) projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (DÚR+DSP)
b) projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (DZS a DPS)

III.2 Zajištění kompletní inženýrské činnosti (zahrnující zejména zajištění vyjádření a stanovisek orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a dalších účastníků řízení nutných pro vydání všech rozhodnutí, zajištění průběhu územního a stavebního řízení a získání všech rozhodnutí až po stavební povolení)

III.3 Výkon autorského dozoru projektanta v průběhu realizace stavby
Název stavby: „Stavební úpravy a přístavba Kofola music clubu, Krnov“
Místo stavby: Krnov, ul. Bruntálská 72, k. ú. Krnov - Horní Předměstí, p. č. 4242/1, 4243/1
Rozsah je určen zpracovanou studií (Příloha č. 4), zaměřením stávajícího stavu (Příloha č. 5) a doplňujícími informacemi k předmětu plnění (Příloha č. 6).
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 05.10.2021 10:00
Datum zahájení: 22.09.2021 17:01