Veřejná zakázka: Stavební úpravy a přístavba Kofola music clubu, Krnov - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 643
Systémové číslo: P21V00000059
Datum zahájení: 22.09.2021
Nabídku podat do: 05.10.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy a přístavba Kofola music clubu, Krnov - PD
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je
III.1 Vypracování projektové dokumentace
„Stavební úpravy a přístavba Kofola music clubu, Krnov - PD“ v rozsahu:
a) projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (DÚR+DSP)
b) projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (DZS a DPS)

III.2 Zajištění kompletní inženýrské činnosti (zahrnující zejména zajištění vyjádření a stanovisek orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a dalších účastníků řízení nutných pro vydání všech rozhodnutí, zajištění průběhu územního a stavebního řízení a získání všech rozhodnutí až po stavební povolení)

III.3 Výkon autorského dozoru projektanta v průběhu realizace stavby
Název stavby: „Stavební úpravy a přístavba Kofola music clubu, Krnov“
Místo stavby: Krnov, ul. Bruntálská 72, k. ú. Krnov - Horní Předměstí, p. č. 4242/1, 4243/1
Rozsah je určen zpracovanou studií (Příloha č. 4), zaměřením stávajícího stavu (Příloha č. 5) a doplňujícími informacemi k předmětu plnění (Příloha č. 6).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy