Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Stavební úpravy kanceláří ve 2NP, Hl. náměstí 96/1, Krnov
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o stavební úpravy prostor bývalé spořitelny ve 2NP radnice, a to přebudování 4 prosklených otevřených kanceláří odboru investic a správy majetku (č. 241, 242, 243 a 244) na 4 samostatné kanceláře oddělené sádrokartonovými zvukově izolačními příčkami. Včetně nové elektroinstalace a osvětlení prostor. Vznikne tak prostor chodby o výměře 18,27 m2 a 4 kanceláře o plochách 17,72 m2; 21,3 m2; 11,38 m2 a 25,27 m2. Z chodby bude ve výšce 3,000 m od podlahy instalováno prosklení až ke stropní konstrukci v úrovni 3,990 m. Dále se jedná o výměnu stávající příčky za příčku sádrokartonovou až do úrovně stropní konstrukce na odboru rozvoje města mezi stávajícími kancelářemi č. 236 a 237.
Vše dle přiložených výkresů a položkového rozpočtu s výkazem výměr.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)
Kontakt: Klára Hazuchová
e-mail: khazuchova@mukrnov.cz
tel: 554 697 234
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 30.11.2023 10:00
Datum zahájení: 16.11.2023 11:04
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: