Veřejné zakázky Města Krnova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Krnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Odběr odvodněného biologického kalu z ČOV Krnov - 2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2021 29.10.2021 10:00
KRNOV NA START – projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor
podlimitní Hodnocení 04.10.2021 06.10.2021 12:00
Snížení energetické náročnosti objektu bytového domu Albrechtická 37, Krnov
podlimitní Příjem nabídek 04.10.2021 26.10.2021 09:00
Stavební úpravy a přístavba Kofola music clubu, Krnov - PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.09.2021 05.10.2021 10:00
Atletický stadion v Krnově – obytné a skladovací kontejnery
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.09.2021 14.10.2021 10:00
Cisternová automobilová stříkačka
nadlimitní Příjem nabídek 21.09.2021 25.10.2021 09:00
Rozvoj kanalizace Krnov - Dimitrovova, Daliborova, Rybniční - PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.09.2021 01.10.2021 10:00
ČOV Krnov – Stanice pro příjem a měření dovážených splaškových vod
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.09.2021 05.10.2021 10:00
Rekonstrukce ulice mezi ulicemi "K Lesu" a "Hájová" Krnov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.09.2021 23.09.2021 10:00
Oprava bytu Hlubčická 28 - byt. č. 73 v Krnově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.08.2021 26.08.2021 10:00
AQK - NOVÉ MĚSTSKÉ LÁZNĚ V AREÁLU KOUPALIŠTĚ V KRNOVĚ
nadlimitní Hodnocení 05.07.2021 08.10.2021 14:00
Rekonstrukce střechy akumulační nádrže
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.05.2021 04.06.2021 10:00
Dodávka sklápěcího vozidla
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.03.2021 07.04.2021 10:00
ČÁST 1 „Oprava bytu SPC L - byt č. 59“ a ČÁST 2 „Oprava bytu Slezská 2 - byt č. 9“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.01.2021 05.02.2021 10:00
DODÁVKA ELEKTŘINY PRO OBJEKT OBCHODNÍHO DOMU KRNOV NA OBDOBÍ OD 1. 1. 2021 DO 31. 12. 2021
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.11.2020 13.11.2020 10:00
všechny zakázky