Veřejné zakázky Města Krnova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Krnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Kanalizace Ježník – přeložka STL plynovodu DN 200
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.07.2021 13.08.2021 10:00
Oprava bytu Sv. Ducha 4 - byt č. 6 v Krnově
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.07.2021 30.07.2021 10:00
AQK - NOVÉ MĚSTSKÉ LÁZNĚ V AREÁLU KOUPALIŠTĚ V KRNOVĚ
nadlimitní Příjem nabídek 05.07.2021 08.10.2021 14:00
ČOV Krnov - Krásné Loučky – oprava objektu
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.06.2021 07.07.2021 10:00
ČOV Krnov – Stanice pro příjem a měření dovážených splaškových vod
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.06.2021 07.07.2021 10:00
Oprava bytu SPC M 53 - byt č. 26 v Krnově
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.06.2021 29.06.2021 10:00
MŠ NÁMĚSTÍ MÍRU – STAVEBNÍ PROPOJENÍ DVOU MÍSTNOSTÍ (OBJEKT SVATOVÁCLAVSKÁ)
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.06.2021 25.06.2021 10:00
Parkoviště Žižkova (mezi Žižkova 7 a 21)
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2021 21.06.2021 10:00
Oprava bytu Slezská 2 - byt č. 2 v Krnově
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.06.2021 16.06.2021 10:00
ŠJ Žižkova – výměna vstupních dveří
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.06.2021 15.06.2021 10:00
Odvedení dešťových vod z okolí atletického stadionu Krnov
podlimitní Hodnocení 31.05.2021 16.06.2021 09:00
Vybudování cvičebních prvků podél běžecké trasy na Ježníku v Krnově
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.05.2021 07.06.2021 10:00
ČÁST 1 „FS Krnov - Sanace stávající tribuny“ ČÁST 2 „FS Krnov - Dodávka a montáž sedaček“
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.05.2021 07.06.2021 10:00
STAVEBNÍ ÚPRAVY VILY V SZZ KRNOV - DVĚ ZUBNÍ ORDINACE
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.05.2021 07.06.2021 10:00
Hřiště Krásné Loučky
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.05.2021 07.06.2021 10:00
všechny zakázky