Veřejné zakázky Města Krnova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Krnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Hlubčická 11 – výměna oken v budově školní družiny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2022 05.12.2022 10:00
Provádění elektroinstalačních prací v bytových a nebytových domech v majetku města Krnov
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.11.2022 21.11.2022 10:00
"Zajištění pohotovostní služby a odstraňování havárií ve městě Krnově" (nemovitosti v majetku města)
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.11.2022 21.11.2022 10:00
Rozvoj kanalizace Krnov - Dimitrovova, Daliborova, Rybniční - PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.11.2022 23.11.2022 10:00
Agendový informační systém města Krnova (AISmK)
nadlimitní Hodnocení 21.10.2022 28.11.2022 09:00
Odvoz a likvidace odvodněného biologického kalu z ČOV Krnov – 2023
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.10.2022 31.10.2022 10:00
Řešení veřejného prostranství bývalých kasáren v Krnově – 4. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.10.2022 24.10.2022 10:00
Zařízení na odvodnění kalu - ČOV Krnov
podlimitní Hodnocení 06.10.2022 01.11.2022 09:00
Rekonstrukce bytu - nám. Minoritů 4 - byty č. 2 a 15
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.09.2022 03.10.2022 10:00
Dodávka pracovních stanic
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.09.2022 12.09.2022 10:00
Rekonstrukce bazénu kašny Neptun vč. technologie, Krnov
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.08.2022 18.08.2022 10:00
MIKS a kino Mír – oprava střechy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.04.2022 11.05.2022 10:00
ČÁST 1 „Regenerace sídliště u nemocnice v Krnově - PD“ ČÁST 2 „Řešení prostoru u nemocnice v Krnově – II. etapa - PD“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.02.2022 10.03.2022 10:00
Oprava bytu SPC K – byt č. 32 v Krnově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.10.2021 05.11.2022 10:00
Odběr odvodněného biologického kalu z ČOV Krnov - 2022
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.10.2021 29.10.2021 10:00
všechny zakázky