Veřejné zakázky Města Krnova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Krnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava bytu Slezská 4 – byt č. 2 v Krnově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.12.2021 15.12.2021 10:00
Rozvoj kanalizace Krnov – Dimitrovova, Daliborova, Rybniční – PD
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2021 13.12.2021 10:00
Bikesharing v Krnově 2022-2023
podlimitní Příjem nabídek 24.11.2021 15.12.2021 09:00
DODÁVKA ELEKTŘINY PRO OBJEKT OBCHODNÍHO DOMU KRNOV
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.11.2021 03.12.2021 10:00
ČOV Krnov – Krásné Loučky – oprava objektu
podlimitní Hodnocení 04.11.2021 25.11.2021 09:00
Oprava bytu SPC K – byt č. 39 v Krnově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.10.2021 05.11.2021 10:00
Oprava bytu SPC K – byt č. 32 v Krnově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.10.2021 05.11.2022 10:00
Odběr odvodněného biologického kalu z ČOV Krnov - 2022
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.10.2021 29.10.2021 10:00
KRNOV NA START – projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor
podlimitní Hodnocení 04.10.2021 06.10.2021 12:00
Snížení energetické náročnosti objektu bytového domu Albrechtická 37, Krnov
podlimitní Hodnocení 04.10.2021 26.10.2021 09:00
Stavební úpravy a přístavba Kofola music clubu, Krnov - PD
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.09.2021 05.10.2021 10:00
Atletický stadion v Krnově – obytné a skladovací kontejnery
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.09.2021 14.10.2021 10:00
Cisternová automobilová stříkačka
nadlimitní Hodnocení 21.09.2021 25.10.2021 09:00
ČOV Krnov – Stanice pro příjem a měření dovážených splaškových vod
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.09.2021 05.10.2021 10:00
AQK - NOVÉ MĚSTSKÉ LÁZNĚ V AREÁLU KOUPALIŠTĚ V KRNOVĚ
nadlimitní Hodnocení 05.07.2021 08.10.2021 14:00
všechny zakázky