Veřejná zakázka: Oprava balkónů - Hlavní náměstí 18, 19, 20

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 187
Systémové číslo: P16V00000026
Počátek běhu lhůt: 01.07.2016
Nabídku podat do: 18.07.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava balkónů - Hlavní náměstí 18, 19, 20
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající stav:
Konstrukce balkónů je tvořena nosnou železobetonovou balkónovou deskou ve spádu. Na nosnou konstrukci je provedena hydroizolace z asfaltových pásů, cementového potěru v tl. cca 20-50 mm a teracové dlažby. Volné hrany balkónů jsou po obvodě lemovány oplechováním z pozinkového plechu. Zábradlí na balkónech je provedeno z ocelových profilů, kotvených do nosné konstrukce balkónů z čela balkónové desky. Do souvrství balkónů zatéká, což vede k rozrušení nášlapných vrstev a k opadávání omítek. Výška zábradlí neodpovídá normovým požadavkům.

Nový stav:
Všechny stávající vrstvy podlahy balkónů budou v celém rozsahu odstraněny až na nosnou konstrukci. Na vyspravený podklad budou provedeny nové vrstvy s použitím uceleného certifikovaného systému jednoho výrobce v doporučené skladbě: spádová vrstva, hydroizolace, lepící tmel flexibilní a mrazuvzdorná keramická dlažba 200 x 200mm. Po obvodu bude osazen ukončovací balkónový profil s okapničkou. Stávající zábradlí bude doplněno do požadované výšky a opraveno, kotvení bude nově provedeno z čela balkónové desky.
Veškeré stavební úpravy budou v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Martinou Švecovou z 04/2016 a budou v souladu se závazným stanoviskem státní památkové péče

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky