Veřejná zakázka: Oprava fasády – Zámecké náměstí 3, 5

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 192
Systémové číslo: P16V00000031
Počátek běhu lhůt: 01.07.2016
Nabídku podat do: 18.07.2016 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava fasády – Zámecké náměstí 3, 5
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající stav:
Oba objekty jsou kulturní památkou. Fasády domů jsou tvořeny štukovou omítkou, která je zaprášená a poškozena předchozími zásahy i vlivem povětrnosti. Fasády jsou poškozené i trhlinami. Chybí ozdobné prvky na pilířích sloupů. Podloubí domů není jednotné, jsou zde viditelné stopy po jednotlivých stavebních zásazích.


Nový stav:
Provede se nový nátěr čelních fasád a podloubí obou domů včetně opravy omítky. Opraví se i zadní
strana atik. Ve spodní části domu č. pop. 16/5 se obnoví původní členění (kvádrování) zdiva – alespoň v omítce, drážkami hlubokými 1 cm a širokými 2 cm. Veškerý stávající nátěr fasád se odstraní, odstraní se i novodobé vrstvy štuku a nesoudržná jádrová omítka. Fasády se nově přeštukují. Menší trhliny v omítce se zatmelí, větší trhliny se „sešijí“ pomocí speciálních ocelových prutů vložených do drážky ve zdivu.
Architektonické články – římsy, klenáky, šambrány a štukové ozdoby se pečlivě očistí od vrstev
hrubozrnného štuku, aby vynikla jejich jemná profilace.
Veškeré stavební úpravy budou v souladu se závazným stanoviskem státní památkové péče.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky