Veřejná zakázka: Oprava chodníku SPC U v Krnově

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 354
Systémové číslo: P17V00000093
Datum zahájení: 28.08.2017
Nabídku podat do: 12.09.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava chodníku SPC U v Krnově
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající stav:
Povrch stávajícího chodníku je tvořen dlážděným krytem, obsahuje velké množství vysprávek, v těchto místech se nacházejí i lokální poklesy. Chodníky jsou lemovány chodníkovou obrubou v nevyhovujícím stavu, které budou nahrazeny.


Nový stav:
Jedná se o stavební úpravu stávajícího chodníku na sídlišti SPC Krnov, před domy – U. Chodník je situován podél ulice Praskova. Od komunikace je chodník oddělen stávajícím travnatým pásem.
Stavba má obecně zlepšit podmínky pro bezpečný pohyb chodců a to zejména osob se sníženou schopností pohybu a orientace, kdy stávající stavební řešení neumožňuje zařazení této části chodníku do systému bezbariérových tras města Krnova.
Veškeré stavební úpravy budou v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Petrem Guňkou ze společnosti VIAT, s.r.o., Lidická 700/19 Brno 602 00 a v souladu s vyjádřením dotčených správců inženýrských sítí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky