Veřejná zakázka: Oprava chodníku na ul. Albrechtické, parc. č. 4930, k. ú. Krnov - Horní Předměstí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 362
Systémové číslo: P17V00000101
Datum zahájení: 29.09.2017
Nabídku podat do: 12.10.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava chodníku na ul. Albrechtické, parc. č. 4930, k. ú. Krnov - Horní Předměstí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající stav:
Povrch stávajícího chodníku je tvořen asfaltovým krytem, obsahuje velké množství vysprávek, v těchto místech se nacházejí i lokální poklesy. Šířka stávajícího chodníku 2,1 m, délka chodníku do 160,0 m.
Chodníky jsou lemovány chodníkovou obrubou v nevyhovujícím stavu, které budou nahrazeny.

Nový stav:
Jedná se o stavební úpravu stávajícího chodníku na ulici Albrechtické v Krnově, parc. č. 4930,
k. ú. Krnov – Horní Předměstí. Chodník je situován podél silnice na ul. Albrechtické (I/57).
Stavba má obecně zlepšit podmínky pro bezpečný pohyb chodců,
a to zejména osob se sníženou schopností pohybu a orientace, kdy stávající stavební řešení neumožňuje zařazení této části chodníku do systému bezbariérových tras města Krnova. Šířka nové pochůzí vrstvy chodníku 2,0 m, dále chodníková obruba š. 100 mm.
V rámci stavby bude provedena i stavební úprava nástupní plochy stávající autobusové zastávky a stávajících přechodů pro chodce v souladu s přiloženou zadávací dokumentací a s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky