Veřejná zakázka: Albrechtická 156 - 166 - posílení elektro rozvodů - realizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 368
Systémové číslo: P17V00000107
Datum zahájení: 13.10.2017
Nabídku podat do: 30.10.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Albrechtická 156 - 166 - posílení elektro rozvodů - realizace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Napojení na rozvod ČEZ nebude měněn. U každého domového vchodu je ve zdi instalována kabelová přípojková skříň HDS. Z této HDS se napájí rozváděč RPE v 1PP. Z RPE v 1PP je pak napájecí vedení vedeno tzv. stoupačkovým vedením do jednotlivých podlaží. Z tohoto vedení se vždy napájí paralelně RPE 1NP, RPE 2NP, RPE, 3NP, RPE 4NP . Tyto RPE pak napájejí jednotlivé byty přes vlastní elektroměry. Z jednotlivých výstupů elektroměrů se pak napájejí rozváděče bytů RBx.
Rekonstrukce bytových domů bude v tomto rozsahu :
Společné prostory – provedení v rozsahu dle této PD
Rozvody NN – provedení v rozsahu dle této PD
Napojení el. sporáků – provedení v upraveném rozsahu:
1. V každém bytě bude demontován stávající bytový rozváděč a bude nahrazen novým bytovým rozváděčem RB, v rozsahu dle PD E3, E3 01. RB bude dodán s výbavou dle viz rozpočet.
2. Z RB rozváděče se nově napojí elektrický sporák. Provedení napojení el. sporáku viz PD E1 – montážní schéma patra + rozpočet + technická zpráva.
3. Na RB se napojí stávající rozvody bytu. Ostatní nezapojené obvody budou sloužit jako rezerva pro případnou rekonstrukci rozvodů bytu (2. Etapa rekonstrukce).
4. Ostatní stávající elektroinstalace bytů nebude předmětem této rekonstrukce (provedení v 2. etapě)

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky