Veřejná zakázka: ZIMNÍ STADION - VÝMĚNA SVĚTEL

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 395
Systémové číslo: P18V00000018
Datum zahájení: 16.05.2018
Nabídku podat do: 08.06.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZIMNÍ STADION - VÝMĚNA SVĚTEL
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
!!!!! Tato veřejná zakázka je totožná s novou VZ, a to s označením DBID: 403, systémové číslo VZ: P18V00000026. Důvodem nového vystavení je způsob řešení doplnění zadávací dokumentace v systémovém nástroji E-ZAK při probíhající VZMR. !!!!!

NOVÁ !!! Lhůta pro podání nabídek končí dnem 8. 6. 2018 v 10:00 hodin. !!!

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění nového LED osvětlení ledové plochy zimního stadionu Krystal v Krnově (odpojení a demontáž stávajícího osvětlení a montáž a instalace nového LED osvětlení) na ulici Petrovická 1923/4, Krnov. Součástí zakázky je zpracování technické dokumentace provedení osvětlení, provedení certifikovaného měření intenzity osvětlení hrací plochy v definovaných bodech a zaškolení obsluhy. To vše v souladu se vzorem Smlouvy o dílo, Technickými podmínkami osvětlení touto Výzvou.

Předmět díla zahrnuje mimo jiné i provedení všech následujících prací:
• zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru
k řádnému provedení díla,
• zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
• zajištění atestů, záručních listů, prohlášení o shodě, osvědčení o zkouškách použitých materiálů, certifikátů a dalších dokladů o požadovaných vlastnostech LED světel (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě, v platném znění) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
• protokol o provedeném kontrolním měření intenzity a rovnoměrnosti osvětlení instalovanou osvětlovací soustavou
• protokol o zaškolení obsluhy k obsluze a užívání světelné soustavy
• technická dokumentace skutečného provedení světelné soustavy (ve třech stejnopisech)
• odvoz a ekologické uložení vybouraných hmot a materiálů na skládku, včetně zaplacení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
• dílo bude předáno řádně uklizeno.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy