Veřejná zakázka: Rekonstrukce ulice Městská, Krnov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4
Systémové číslo: P14V00000004
Počátek běhu lhůt: 05.03.2014
Nabídku podat do: 21.03.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce ulice Městská, Krnov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je rekonstrukce stávající místní komunikace na ulici Městská v Krnově podle projektové dokumentace zpracované firmou Lesprojekt Krnov s.r.o., Revoluční 76, 794 01 Krnov, arch.č. 12962.
V rámci stavby bude zřízena místní komunikace se smíšeným provozem (funkční skupina D1), v šířce 4.5m, s bezprašným živičným povrchem. Úsek úpravy komunikace začíná v km 0.0 v místě napojení na ul. Maxe Švabinského a končí cca v km 0.200, kde plynule naváže na již hotovou úpravu křižovatky s ul. Brožíkovou. Úsek úpravy bude oboustranně lemován přídlažbou z dvojřádku z žulových kostek v betonovém loži. Způsob odvodnění bude zčásti zachován, odvodňovací žlab v km 0.0 – 0.095 bude nahrazen novým, s ohledem na rozšíření jízdního pásu na 4.5 m. V km 0.095 – 0.145 bude cesta odvodněna pomocí rigolu vytvořeného převýšeným obrubníkem ( 120 mm ) a přídlažbou . Odvodnění bude doplněno 3 uličními vpustěmi, které budou přípojkami z PVC DN 150 mm napojeny na dešťovou kanalizaci.
Součástí zakázky je i provedení odvodnění kolem domu parc.č. 1948/1 dle výše uvedené projektové dokumentace

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky