Veřejná zakázka: Vytvoření koncepčních a strategických dokumentů pro město Krnov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 467
Systémové číslo: P19V00000003
Datum zahájení: 17.01.2019
Nabídku podat do: 07.02.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vytvoření koncepčních a strategických dokumentů pro město Krnov
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování 4 koncepčních dokumentů pro město Krnov:
A) Koncepce veřejného osvětlení ve městě Krnov
B) Koncepce cyklistické dopravy ve městě Krnov
C) Koncepce statické dopravy ve městě Krnov
D) Koncepce řešení Smart City pro město Krnov

Každý ze zpracovaných dokumentů se bude skládat ze tří částí: 1. analytické části, 2. návrhové části s vydefinováním cílů a výstupů, 3. implementační části, včetně monitorování a evaluace. V průběhu tvorby koncepce zadavatel požaduje minimálně dvě veřejná projednávání a prezentaci rozpracovaného koncepčního řešení, ve kterých bude mít možnost široká odborná a laická veřejnost, volení zástupci města a zástupci veřejné správy vyjádřit ve fázi přípravy své návrhy a připomínky a vzájemně je vykomunikovat.

Požadovaný rozsah každé koncepce je nejméně 50 normostran formátu A4 (přílohy se do uvedeného rozsahu nepočítají). Bude rovněž vypracována stručná verze pro informování občanů města v rozsahu max. 4 strany A4 určená pro publikování na webu města.

Jednotlivé rozpracované části Koncepcí budou poskytovány Zadavateli – řídící skupině s periodou jeden měsíc k připomínkám.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy