Veřejná zakázka: MŠ Karla Čapka - stavební úpravy kuchyně a zázemí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 483
Systémové číslo: P19V00000019
Datum zahájení: 13.03.2019
Nabídku podat do: 03.04.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MŠ Karla Čapka - stavební úpravy kuchyně a zázemí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Objekt je připojen na splaškovou kanalizaci, dešťovou kanalizaci, distribuční soustavu NN, přičemž objekt kuchyňského bloku bude k síti NN nově připojen kabelem 1-CYKY-J 3x95+50 ze stávajícího napájecího bodu (místo napojení stávajícího kabelového přívodu). Nový kabel bude veden stávající kabelovou trasou
a přiveden do stávajícího rozvaděče R3, instalovaného v 1.NP budovy. V rozvaděči R3 bude osazen nový hlavní jistič In=250, Ir=231A. Z rozvaděče R3 budou napojeny následné obvody kuchyňského bloku
a podružné rozvaděče.
V rámci modernizace kuchyně dojde k demontáži některých stávajících i k instalaci nových zařizovacích předmětů a podlahových vpustí. Bilance odtoku stávajícího a nového stavu zůstává stávající.
V novém stavu nedojde k navýšení potřeby vody, stávající vodovodní přípojka je dostačující dimenze. Pro napojení nových zařizovacích předmětů budou využity stávající rozvody TV a SV. Zcela nově bude zřízen rozvod změkčené vody od nově instalovaného změkčovače vody. V místnosti výdeje pokrmů bude stávající rozvod vedený po stěně nově zasekán a veden ve zdi.
Stávající objekt kuchyně mateřské školy je vytápěn z předávací stanice, primárním zdroje tepla je CZT.
V řešeném prostoru jsou umístěna otopná desková tělesa, která budou nahrazena novými. Zdroj tepla bude ponechán stávající včetně potrubního rozvodu.
Z hlediska vzduchotechniky bude nově instalována rekuperační jednotka v nástřešním provedení s umístěním na střeše objektu. Rekuperační jednotka bude vybavena elektrickým ohřívačem, který bude napojen na novou elektroinstalaci.
Dle požadavku investora jsou navrženy v místnosti kuchyně v 1. NP dvě nástěnné klimatizační jednotky. Každá vnitřní nástěnná jednotka je o chladicím výkonu 5,0kW. Vnitřní jednotky budou instalovány dle doporučení výrobce. K chlazení bude využit jeden venkovní zdroj chladu – venkovní kondenzační kompresorová jednotka o max. chladícím výkonu 13,5 kW. Jednotka bude osazena na střeše objektu.
Viz projektová dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky