Veřejná zakázka: MŠ NÁM. MÍRU - SANACE BUDOVY

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 485
Systémové číslo: P19V00000021
Datum zahájení: 03.04.2019
Nabídku podat do: 23.04.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MŠ NÁM. MÍRU - SANACE BUDOVY
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající stav:
V projektu je řešeno dílčí sanační opatření pouze obvodového základového zdiva v rozsahu dle požadavku stavebníka. Jedná se o historickou budovu Mateřské školky, která je dle údajů KN evidována jako kulturní památka, a proto bude záměr projednán se zástupci odboru památkové péče Městského úřadu. Dotčený objekt se nachází v rohu křižovatky nám. Míru a ul. Svatováclavské, na pozemku parc.č. 385 k.ú., Opavské Předměstí. Budova má dvě nadzemní podlaží, zastřešení sedlovou střechou a je celá podsklepená. V minulosti byly provedeny stavební úpravy objektu (výměna oken, oprava fasády a střechy apod.). Budova je napojena na stávající veřejné sítě – vodu, kanalizaci, vedení NN. Napojení plynu je zaslepeno, budova je vytápěna CZT (Veolia Energie ČR a.s.). Ve sklepních prostorách jsou situovány převážně pomocné, skladové a technické místnosti. V prohloubené části (cca o 540mm) je umístěn výměník tepla a rozdělovač pro zajištění topení
budovy. Obvodové zdivou ve sklepních místnostech je omítnuto, místy je omítka zpuchřelá, narušená vzlínající vlhkostí.
Nový stav:
Záměrem stavebníka je provedení dílčího sanačního opatření v rozsahu odsouhlaseného stavebníkem pro snížení vzlínající vlhkosti do stávajících obvodových konstrukcí daného objektu. Bude dotčena pouze podzemní část terénu po vnějším obvodě budovy (odkop, nutná úprava, zásyp a oprava horního povrchu terénu). Jedná se o údržbové práce po obvodě stávající budovy MŠ, která je evidována jako kulturní památka a provedení prací bude projednáno se zástupce památkové péče. Navrženým opatřením nebudou zasaženy stávající konstrukce historické budovy ani její architektonická část.
Další informace viz příloha č. 4 - PD a č. 5 - soupis prací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky