Veřejná zakázka: Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Zukalova, Krnov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 488
Systémové číslo: P19V00000024
Datum zahájení: 16.04.2019
Nabídku podat do: 09.05.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Zukalova, Krnov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající stav:
Komunikace Zukalova se nachází ve svažitém terénu. Komunikace je lemovaná oboustranným chodníkem ukončeným obrubou ke komunikaci. Z komunikace jsou vedeny vjezdy přes chodník k přilehlým nemovitostem po obou stranách komunikace. Stav komunikace i chodníků odpovídá provedeným pracím spojených s položením nového vodovodního řadu a přípojek. Rýhy v komunikaci a chodnících jsou po pokládce zasypané štěrkodrtí.

Nový stav:
Komunikace i chodníky budou rozebrány včetně podkladních vrstev z kameniva. Nově budou položeny podkladní vrstvy, osazeny obrubníky dělící chodníky a komunikaci, přeřešeny budou i jednotlivé vjezdy k nemovitostem. U těchto se bude řešit, vzhledem k umístění ve svahu, jejich tvar jednotlivě. Povrch komunikace bude asfaltový a chodníků z betonové dlažby. Doplněny budou uliční vpusti do přídlažby podél obrubníků. Veškeré prováděné práce a rozsah díla je dán projektovou dokumentací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky