Veřejná zakázka: MŠ Jiráskova - úprava příjezdové komunikace k MŠ z ulice M. Gorkého, Krnov II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 508
Systémové číslo: P19V00000044
Datum zahájení: 11.07.2019
Nabídku podat do: 31.07.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MŠ Jiráskova - úprava příjezdové komunikace k MŠ z ulice M. Gorkého, Krnov II
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající stav:
Z komunikace na ulici M. Gorkého se nachází stávající příjezdová komunikace k MŠ Jiráskova. V současné době je stávající komunikace přístupná přes chodník z betonové zámkové dlažby se sníženou obrubou. Stávající příjezdová komunikace je tvořena štěrkovou plochou zanesenou zeminou a zarostlou travinami.

Nový stav:
Je navržena oprava stávávající příjezdové komunikace v celkové délce 39,95 m, konec úseku navržené komunikace je situován k vjezdové bráně do areálu MŠ Jiráskova. Stavba bude sloužit jako příjezdová komunikace do areálu MŠ pro záchranný sbor. Komunikace je navržena šířky 3,5 m s ohraničením ze silničního obrubníku, celková šířka včetně obrub je 3,8 m). Nová konstrukce komunikace nepředpokládá zásah do zemního tělesa, pojezdová plocha bude tvořena vibrovaným štěrkem. Nášlapná vrstva chodníku bude předlážděna ze stávající betonové zámkové dlažby, v místě přejezdové plochy komunikace bude použita nová zámková dlažba tl. 80 mm s nástupní hranou opatřenou vizuální úpravou. Dešťová voda bude svedena do zeleně kolem hrany komunikace, kde zasákne.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 310 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky