Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení MŠ Jiráskova - úprava příjezdové komunikace k MŠ z ulice M. Gorkého, Krnov II
Odesílatel Klára Hazuchová
Organizace odesílatele Město Krnov [IČO: 00296139]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.07.2019 13:06:20
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejnil novou - opravenou přílohu č. 5 Výkaz výměr, kde již uvedená položka figuruje pod P. č. 14.
Děkujeme za upozornění.
Odbor VZ


Přílohy
- č_5_příjezd_MŠ_Jirásková_slepý_new_12-07-0219.xlsx (88.74 KB)