Veřejná zakázka: MIKS A KINO MÍR – PŘÍPOJKA VEDENÍ NN III

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 509
Systémové číslo: P19V00000045
Datum zahájení: 15.07.2019
Nabídku podat do: 02.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MIKS A KINO MÍR – PŘÍPOJKA VEDENÍ NN III
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající stav:
V současné době je objekt kina a jeho HR hlavní rozvodna napojená z elektroměrového rozvaděče RE, který je umístěný ve zdi před vchodovými dveřmi do bývalé kotelny, nalevo od hlavního vchodu do kina.
Během produkce kina v letním období tzv. vypadává hlavní jistič před elektroměrem (zvýšení odběr, chlazení atp.). Při požadavku na navýšení hlavního jističe na energetické závody ČEZ bylo určeno, že bude provedeno nové napojení kina. ČEZ určil jako nové místo napojení přípojkovou skříň SR601. Ta je instalována na budově v části vstupu do MIKS.

Nový stav:
Bude zřízen nový elektroměrový rozvaděč RE pro Kino Mír. RE bude instalován v pilíři naproti SR601 na parc. č. 1, tj. na rozhraní s parc. č. 2/2 viz PD D.1.4.7.01. RE bude vybaven dle PD D.1.4.7.02 – 04 dle direktiv vydaných rozvodnými závody ČEZ – připojovací podmínky, příloha zpracované projektové dokumentace č. 8.
Provedou se dva výkopy v chodníku. 1× mezi SR601 a RE, tj. parc. č. 1 1x od RE v chodníku parc. č. 346
a dále v chodníku parc. č. 312 až k místu vstupu do budovy, tj. 5 m od hrany objektu viz PD D1.4.7.01. Jelikož v souběhu výkopu budou již instalované sítě plynu, vody, elektro NN a elektro VN, budou veškeré výkopy provedeny ručně. Provedení výkonu viz PD řez A-Á a C-Č v PD D.1.4.7.01. Vzdálenosti podzemních sítí viz tabulka v PD D.1.4.7.01. Do výkopu u SR601 a do výkopu u vstupu do budovy se uloží uzemnění. To se vyvede na sběrnici PEN v SR601. Druhé uzemnění se vyvede s napájecím kabelem do bývalé kotelny a zde se ukončí. Tento vývod bude sloužit pro napojení sběrnice MET v případě rekonstrukce elektroinstalace celého kina. (v současné době není sběrnice MET instalována).
Před zahájením prací bude vytyčená poloha všech sítí a budou dodrženy podmínky jednotlivých správců sítí.
Veškeré kabely budou uložené ve vhodných elektro chráničkách v celé délce. V úseku řezu C-Č bude do země uložen kabel 4x95 AYKY pro přívod do RE z SR601. Z RE pak napájecí kabel 4x70 CYKY + kabel pro sazbu 3Cx2,5 CYKY, řez A-Á. Při záhozu bude 20cm pod terénem uložena výstražná folie.
Veškeré práce budou náležitě fotograficky dokumentovány. Uložení napájecího kabelu bude zaměřeno.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 450 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky