Veřejná zakázka: ČÁST 1 "Řešení veřejného prostranství Albrechtická 156-166 - PD" a ČÁST 2 "DPS Hlubčická - regenerace vnitrobloku - PD"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 557
Systémové číslo: P20V00000025
Datum zahájení: 17.09.2020
Nabídku podat do: 02.10.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ČÁST 1 "Řešení veřejného prostranství Albrechtická 156-166 - PD" a ČÁST 2 "DPS Hlubčická - regenerace vnitrobloku - PD"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětná veřejná zakázka je rozdělena na dvě samostatné části označené takto:
ČÁST 1 (Řešení veřejného prostranství Albrechtická 156 - 166 - PD)
a ČÁST 2 (DPS Hlubčická - regenerace vnitrobloku - PD).
Dodavatelé mohou předložit svou elektronickou nabídku samostatně na ČÁST 1 nebo na ČÁST 2, anebo na obě části společně.

Platí, že každá část předmětu veřejné zakázky bude hodnocena samostatně a na každou část předmětu veřejné zakázky budou uzavřeny samostatné smlouvy o dílo. Při předložení nabídek musí dodavatelé respektovat požadavky zadavatele uvedených dále.

ČÁST 1 „Řešení veřejného prostranství Albrechtická 156 - 166 - PD“
Jedná se o plochu vymezenou vozovkou silnice Albrechtická a zahrádkami, plotem soukromé zahrady a plochou určenou Územním plánem pro bydlení. Území slouží jako veřejný prostor. Využívají ho především obyvatelé bytových domů. Jsou tu příchod a příjezd k bytovým domům, plynové kotelně a zahrádkám, plochy pro parkování, plochy pro rekreaci, odpočinek a hraní dětí, sušení prádla a klepání koberců, plocha pro nádoby na odpad, louka pro psy, protéká tudy Ježnický potok.

ČÁST 2 „DPS Hlubčická - regenerace vnitrobloku - PD“
Lokalita leží u nádraží Krnov - Cvilín po pravé straně cesty z Krnova do Hlubčic. Do roku 1989 se na pozemku nacházely zahrádky, sklad stavebnin a autoškola. V roce 1991 bylo rozhodnuto, že je zde vhodné místo pro DPS.
Byty jsou koncipovány jako nájemní a jejich obyvatelé jsou převážně senioři. V parteru domů se nachází obchod s potravinami a ovocem, kavárna, obchod s textilem, kadeřnictví a klub důchodců. Domy mají možnost parkování osobních automobilů na parkovišti u budovy. Obě původní veřejná prostranství jsou řešena obdobně. V současné době nejsou kvalitně udržována a jejich postupná degradace vede ke snížení kvalit celého areálu. Nově je navrženo použití běžného
i atypického mobiliáře, hlavním prvkem každého vnitrobloku bude pergola/ altán. Vnitroblok bude ohraničen nízkou zdí, která by měla navazovat na plánovanou protipovodňovou ochranu. Součástí vnitrobloku bude také atypické sezení, např. na nízkých zídkách kolem hlavní cesty nebo na širších lavicích umístěných u vstupu k řece. Součástí řešení je návrh vyvýšených záhonů včetně místa na kompostování pro drobnou pěstitelskou činnost občanů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy