Veřejná zakázka: MIKS a kino Mír – oprava střechy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 693
Systémové číslo: P22V00000026
Datum zahájení: 27.04.2022
Nabídku podat do: 11.05.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MIKS a kino Mír – oprava střechy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o výměnu střešní krytiny. Stávající krytina je tvořena asfaltovými pásy, uloženými na nosné konstrukci dřevěného krovu ploché střechy. Asfaltové pásy budou odstraněny i se stávajícím bedněním.
Na nosné dřevěné trámy se přibije bednění prkenné tvořené impregnovanými smrkovými prkny (širší než 80 mm a pevností 22). Dále se v ploše uloží separační textilie o plošné hmotnosti 300g/m2 a následně připevní hydroizolační fólie z PVC-P. Dále se budou odstraňovat stávající klempířské prvky a nahrazovat novými – plech FeZn bez barevného provedení, tl. 0,55 mm. Dojde také k výměně střešních výlezů. Stávající hromosvod bude odstraněn a nahrazen novým – drát AlMgSi, měkký drát o průměru 8 mm, pro nadzemní vedení hromosvodu a nové jímací tyče dle návrhu elektrikáře.
Součástí zadávací dokumentace je návrh smlouvy o dílo, ve kterém požadujeme doplnit cenu díla v Kč bez DPH a který doporučujeme podepsat statutárním zástupcem uchazeče.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 96/1
  79401 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky