Veřejná zakázka: Rozvoj kanalizace Krnov - Dimitrovova, Daliborova, Rybniční - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 724
Systémové číslo: P22V00000057
Datum zahájení: 01.11.2022
Nabídku podat do: 23.11.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rozvoj kanalizace Krnov - Dimitrovova, Daliborova, Rybniční - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je
III.1 Vypracování projektové dokumentace „Rozvoj kanalizace Krnov – Dimitrovova, Daliborova, Rybniční – PD“ v rozsahu:
a) projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (DÚR+DSP)
b) projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (DZS a DPS)
c) položkový rozpočet s výkazem výměr

III.2 Zajištění kompletní inženýrské činnosti (zahrnující zejména zajištění vyjádření a stanovisek orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a dalších účastníků řízení nutných pro vydání všech rozhodnutí, zajištění průběhu územního a stavebního řízení a získání všech rozhodnutí až po stavební povolení)

III.3 Výkon autorského dozoru projektanta v průběhu realizace stavby
Název stavby: „Rozvoj kanalizace Krnov – Dimitrovova, Daliborova, Rybniční – PD“

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 96/1
  79401 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky