Veřejná zakázka: Rekonstrukce chladícího zařízení zimního stadionu (dále jen „ZS“) Krnov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 810
Systémové číslo: P24V00000004
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-003812
Datum zahájení: 19.01.2024
Nabídku podat do: 29.02.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce chladícího zařízení zimního stadionu (dále jen „ZS“) Krnov
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výběr účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy o dílo na provedení Rekonstrukce chladícího zařízení ZS Krnov v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovenou osobou citovanou v čl. 1 odst. 3 zadávací dokumentace (Projektová dokumentace a neoceněný výkaz výměr tvoří Přílohu č. 2 zadávací dokumentace). Součástí plnění předmětu smlouvy je rovněž provádění servisních prohlídek, a to po celou dobu běhu záruční lhůty vymezené v Příloze č. 3 (Smlouva o dílo).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 19 850 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Moravskoslezský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 96/1
  79401 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy