Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Parkoviště na Sídlišti pod Cvilínem, lokalita u bloků N, H
Odesílatel Klára Hazuchová
Organizace odesílatele Město Krnov [IČO: 00296139]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.06.2017 12:55:48
Předmět Doplnění zadávací dokumentace

Informujeme o doplnění zadávací dokumentace o část veřejného osvětlení včetně výkazu výměr. Tento stavební objekt je součástí stavby "Parkoviště na Sídlišti pod Cvilínem, lokalita u bloků N, H".


Přílohy
- VO (2).zip (482.21 KB)