Veřejná zakázka: Parkoviště na Sídlišti pod Cvilínem, lokalita u bloků N, H

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 286
Systémové číslo: P17V00000057
Datum zahájení: 05.06.2017
Nabídku podat do: 21.06.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Parkoviště na Sídlišti pod Cvilínem, lokalita u bloků N, H
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Stávající stav:
Plochy, na kterých stavby leží, jsou využívány, jako městská zeleň převážně charakteru trávníku. Nachází se v západní části krnovského “Sídliště pod Cvilínečm“ (SPC) mezi bloky H, N a místní komunikací.

Nový stav:
Stavbou budou dotčeny pozemky parc.č. 2921/5, 2965/1, 2965/2, 2966, 2965/3 v k.ú. Krnov – Opavské Předměstí. Předmětem stavby je objekt SO 101 Zpevněná plocha – navrhuje se 20 parkovacích stání kolmých, z toho jedno stání pro osoby se sníženou schopností pohybu. Povrchové vody z plochy samotného parkoviště budou systémem podélných a příčných spádů svedeny do uličních pustí, které budou přes retenční a zasakovací systém napojeny přepadem do stávající kanalizace. Bude použit typ sorpčních uličních vpustí, které umožní zachycení případných úniků ropných látek. Dále v západní části této lokality, v místě stávajícího parkoviště podél místní komunikace budou další 2 kolmá parkovací stání. SO 401 – Veřejné osvětlení bude provedeno osazením dvou nových stožárů a světelných bodů. Napojení bude na stávající rozvod VO.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky