Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Splašková kanalizace Ježník – III. a IV. úsek
Odesílatel recte@recte.cz
Organizace odesílatele Město Krnov [IČO: 00296139]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.03.2021 11:36:14
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace (2) a výkaz výměr


Přílohy
- 10 Vysvětlení zadávací dokumentace (2).pdf (841.62 KB)
- 11a Mesto_Krnov-C - Odvedení splaškových vod z lokality Krnov - Ježník- 3. část [zadání].xlsx (105.83 KB)
- 12a Mesto_Krnov-D - Odvedení splaškových vod z lokality Krnov - Ježník- 4. část [zadání].xlsx (157.73 KB)