Profil zadavatele: Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.

  • Název: Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.
  • IČO: 47674148
  • Adresa:
    Maxima Gorkého 816/11
    Krnov 794 01
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krnov.cz/profile_display_612.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 642822

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Deratizace splaškové kanalizace v Krnově - 2024 - 2028
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2023 29.12.2023 10:00
Výběrové řízení na nákup dvou vozidel
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2023 14.12.2023 10:00
Dodávka teleskopického manipulátoru na ČOV Krnov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2023 09.08.2023 10:00
Dodávka cisternové nástavby na pitnou vodu
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2023 10.04.2023 10:00
Odvoz a likvidace odvodněného biologického kalu z ČOV Krnov – 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2022 31.10.2022 10:00
Odběr odvodněného biologického kalu z ČOV Krnov - 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2021 29.10.2021 10:00
Nákup zařízení na zahuštění kalu
VZ malého rozsahu Zrušeno 27.07.2021 09.08.2021 10:00
Rekonstrukce střechy akumulační nádrže
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2021 04.06.2021 10:00
Dodávka sklápěcího vozidla
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2021 07.04.2021 10:00
Dodávka nákladního vozidla
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2019 02.09.2019 10:00
Dodávka vodovodního potrubí DN 100 litina
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2019 27.08.2019 10:00
Sanace kanalizace v Krnově, ul. Wolkerova
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2019 22.02.2019 10:00
Odběr kalů z čištění komunálních odpadních vod
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2018 14.12.2018 10:00
Výměna oplocení na vodojemu Bezručův vrch
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2018 02.11.2018 10:00
Sanace kanalizace v Krnově, ul. Blahoslavova
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2018 16.08.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››